Bilgi Güvenliği Politikası

    Bu politikanın uygulanması ile Üst Yönetim, Yazılım geliştirme ve Bilgi Teknolojileri alanında, başta Türkiye olmak üzere Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya bölgelerinde, müşterilerine konularında uzman ve tecrübeli kadroları ile günümüz ihtiyaç ve sorunlarına geleceğin çözümlerini ve hizmetlerini sunan, yeni nesil teknoloji vizyonunu gerçekleştirirken sürdürülebilir rekabet gücünün devamı ve gelişiminin gereklerinden biri olarak, kurulacak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından korunmasının, sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli olan aşağıdaki temel ilkeleri yerine getirmeyi amaçlar ve taahhüt eder.

 • Bilgi güvenliği Yönetim Sistemi standart şartları ve gereksinimlerine uygunluğun sağlanabilmesi ile ilgili gerekli katılım ve desteğin sağlanmasını,
 • Türkiye Cumhuriyeti yasaları, yönetmelikler, genelgeler, müşteri sözleşmeleri ve işin gerektirdiği yasal mevzuat ile belirlenmiş gereksinimlerle uyumlu çalışmanın sağlanmasını,
 • Kişisel, kurumsal ya da Üçüncü Taraflara ait (üretilen ve/veya kullanılan) bilgilerin gizliliğinin, her durumda güvence altına alınmasını,
 • “Bilmesi gereken” prensibine uygun olarak, bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasının sağlanmasını,
 • Tüm bilgi varlıklarının bilerek veya bilmeyerek yetkisiz kullanımı, değiştirilmesi, açıklanması ve hasara uğratılmasının önlenmesini,
 • Bilgi varlıkları üzerindeki risklerin değerlendirmesinin yapılarak tespit edilen risklerin kabul edilebilir düzeylere indirilmesi ile ilgili yapılacak çalışmalara gereken destek ve katkının sağlanmasını,
 • Personelin bilgi güvenliği farkındalığını arttıracak ve sistemin işleyişine katkıda bulunmasını teşvik edecek farkındalık programlarının, çalışanlar ve ilgili olduklarında tedarikçi çalışanlarına düzenli olarak sağlanması ile ilgili yapılacak planlamalara gereken desteğin sağlanmasını,
 • Bilgi güvenliği ihlal olaylarına ait gerçek ya da şüpheli tüm ihlâllerin tespit edilmesine, bildirilmesine, kapatılmasına ve tekrar etmesinin engellenmesine yönelik yapılacak çalışmalar için gerekli desteğin sağlanmasını,
 • İş sürekliliğinin sağlanarak, bilgiye sürekli olarak erişimin planlanan düzeylerde gerçekleşmesi için gereken desteğin ve katkının sağlanmasını,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için belirlenecek gerekli kaynakların sağlanmasını,

 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini, firmamızın iş süreçlerine entegre ederek her aşamada bilgi güvenliği gereksinimlerini göz önünde bulundurmaya çalışılacaktır.

Bilgi Güvenliği Politikası

PDF olarak görüntülemek ve indirmek için tıklayınız.

Neden ITHINKA ?

Ithinka, yılların deneyimini uzman ve tecrübeli bir kadro ile destekleyerek geniş bir altyapı ve yazılım yelpazesinde günümüzün ihtiyaç ve sorunlarına geleceğin çözümlerini sunan bilişim ve bilgi teknolojileri alanında hizmetler sağlayan yeni nesil teknoloji şirketidir. • Uzman ve Tecrübeli kadromuza güveniyoruz.
 • Her türlü Teknolojide deneyim sahibiyiz.
 • Veri Tabanı Yönetiminde Türkiye'nin sayılı şirketlerinden biriyiz.
 • Bilgi ve Tecrübemizi sizlerle paylaşmaya hazırız.

Hakkımızda

Ithinka, bilişim ve bilgi teknolojileri alanında müşterilerine katma değerli hizmetler sunan yeni nesil teknoloji şirketidir.

Merkez Ofis

Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Şehit İlknur Keleş Sok. Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi No:7/5 Kat:3 Kadıköy 34742 İstanbul

info@ithinka.com

+90 850 259 58 88

Bursa Ofis

Ulutek Teknopark Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü No:933/116 Nilüfer 16285 Bursa

info@ithinka.com

+90 850 259 58 88